Evenement van 9 juli 2021

Een stand van zaken over neuro- musculo-skeletale aandoeningen met de Europese studiedag NOMADe

Women participating in a videoconference

NOMADe, het ecosysteem gewijd aan Neuro-Spier-Skeletale Aandoeningen (NMSD), nodigt u uit op zijn studiedag op vrijdag 9 juli 2021. Een perfecte gelegenheid om te ontdekken hoe dit Europese project de uitdaging probeert aan te gaan om de kennis over TNMS en pijn te verbeteren.

Ontdek of herontdek de uitwisselingen die tijdens onze rondetafels hebben plaatsgevonden!

screen of video : e-health / health 3.0
screen of video : pedagogy and mds
Screen of video : MSD prevention and ergonomics

Hoofddoelstelling

Een netwerk vormen van de beste preventieve of curatieve oplossingen die worden voorgesteld aan de bevolkingen in het grensoverschrijdende gebied Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen (FWVL). Daartoe werken wetenschappelijke laboratoria en universiteiten in het gebied aan het verkleinen van de kloof die momenteel bestaat tussen de huidige wetenschappelijke kennis en de veldspelers die betrokken zijn bij de patiëntenzorg.

Rondetafelgesprekken 1

e-Health / 3.0 gezondheid

Rondetafelgesprekken 2

NMSA en Pedagogie

Rondetafelgesprekken 3

Preventie en ergonomie van NMSA