Interreg label

Project N° 4.7.360

Leerecosysteem, O&O en grensoverschrijdende expertise gewijd aan neuro-musculoskeletale aandoeningen

Youtube

Ontdek alle video's, opleidingen en evenementen van het NOMADe-team.

Moodle

Volg onze NOMADe opleidingsmodules op ons Moodle platform.

Didren VR

VR-toepassing die een klinische test "DidRen" aanbiedt om de cervicale mobiliteit te beoordelen 

ADEPT

Een toepassing om u te helpen bij het identificeren, prioriteren en beoordelen van de fysieke belasting van werksituaties.

NOMADe App

NOMADe-aanvraag voor ontwikkeling in het kader van het project

Photo of the design of the What-If game

Het spel van de hypothese families

Een educatief kaartspel voor het leren van klinisch redeneren

De resultaten posters

Drie posters met een samenvatting van de resultaten van NOMADe

Youtube

Ontdek alle video's, opleidingen en evenementen van het NOMADe-team.

Moodle

Volg onze NOMADe opleidingsmodules op ons Moodle platform.

Didren VR

VR-toepassing die een klinische test "DidRen" aanbiedt om de cervicale mobiliteit te beoordelen 

ADEPT

Een toepassing om u te helpen bij het identificeren, prioriteren en beoordelen van de fysieke belasting van werksituaties.

NOMADe App

NOMADe-aanvraag voor ontwikkeling in het kader van het project

Photo of the design of the What-If game

Het spel van de hypothese families

Een educatief kaartspel voor het leren van klinisch redeneren

Het NOMADe-project

De belangrijkste uitdaging voor NOMADe is het verbeteren van de kwaliteit van de preventieve of curatieve oplossingen die worden voorgesteld voor de bevolking in het grensgebied Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen (FWVl) door de bestaande kloof te verkleinen tussen de wetenschappelijke kennis die afkomstig is van wetenschappelijke laboratoria en universiteiten en de actoren op het terrein die betrokken zijn bij de NMSA.

Het gaat erom te zorgen voor de overdracht tussen kennis en goede theoretische klinische praktijken die voortvloeien uit evidence based-practice (EBP) en evidence-based medicine (EBM) naar de actoren op het terrein met het oog op een gezondheidswinst voor de bevolking.De voorgestelde oplossing om deze kloof te dichten, bestaat uit het ontwikkelen van een ecosysteem -een reeks entiteiten die in een bepaalde omgeving samenwerken -dat gespecialiseerd is in NMSA’s en dat opgebouwd is rond vier clusters: e-learning, R&D, expertise en validering.

Het e-learningcentrum zal bestaan uit een online leerplatform waardoor het mogelijk wordt om: (1) de verschillende actoren op het terrein beter op te leiden en (2) de interacties en de communicatie tussen de actoren op het terrein en de bevolking (patiënten) te vergemakkelijken. De R&D-cluster zal genormaliseerde “intelligente devices” ontwikkelen om de bevolking te evalueren, monitoren of revalideren.

Met de biopsychosociale expertisecluster wordt het mogelijk om een totaalaanpak van het gezondheidsprobleem van de bevolking te garanderen en klinische proeven opte zetten waarbij de bevolking aan de drie zijden wordt betrokken, met inachtneming van de regionale ethische aspecten. De valideringscluster zal zich zowel richten op de inhoud van het leerplatform als op digitale apparaten.

De grensoverschrijdende samenwerking tussen de NOMADe-partners zal een belangrijke toegevoegde waarde hebben voor de benaderingen die momenteel aan de 3 zijden bestaan, omdat zij over een sterke en complementaire monodisciplinaire expertise beschikken maar niet gecoördineerd zijn.

Het ecosysteem heeft als doel deze te bundelen.Het NOMADe-project heeft dan ook de ambitie om de levensomstandigheden van de bevolking van het grensgebied FWVl te verbeteren door de opleiding/onderwijs en de faciliteiten die beschikbaar zijn voor de actorenop het terrein te verbeteren en te bundelen. De in het kader van het project verzamelde resultaten zullen ook worden gebruikt voor sensibiliseringscampagnes ten behoeve van de NMSA-patiënten.

Ergonomie

Sociaal

Pijn

Opleiding

Wat is

NMSA ?

Evaluatie

Techniek - O&O

Revalidatie

Kinesitherapie

Neurowetenschappen

Leefgewoontes

Artikelen

Evenementen

pexels-moe-magners-7495294
Technologie en pedagogie in het kader van neuromusculoskeletale aandoeningen
pexels-karolina-grabowska-4506108
Inzicht in musculoskeletale pijn, welke uitdagingen voor het bedrijf?
cover14
Theorie en kliniek van de cervicale sensorimotorische controle
Photo of a brain
De bijdragen van Artificiële Intelligentie in de geneeskunde: focus op nek- en rugpijn in het hart van het NOMADe project
European Flag

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Financiers

& Co-financiers

Of neem rechtstreeks contact op met de NOMADe gemeenschap via ons forum