Project N° 4.7.360

Leerecosysteem, O&O en grensoverschrijdende expertise gewijd aan neuro-musculoskeletale aandoeningen

mouse

Laatste nieuws

Telerevalidatie van MSA’s: wat vinden patiënten en therapeuten ervan?

In België en Frankrijk hebben de covid-19 -beperkingsmaatregelen een negatief effect gehad op het gezondheidszorgstelsel. Deze poster geeft een samenvatting van de resultaten van een enquête over dit onderwerp die door het NOMADe-projectteam is gehouden.

SAVE THE DATE

9 juli 2021

NOMADeFWVL

Open voor iedereen

Een stand van zaken over neuro- musculo-skeletale aandoeningen met de Europese studiedag NOMADe

Een perfecte gelegenheid om te ontdekken hoe dit Europese project de uitdaging probeert aan te gaan om de kennis over TNMS en pijn te verbeteren.

  • 00Dagen
  • 00Uren
  • 00Minuten
  • 00Seconden

HET NOMADe-PROJECT

De belangrijkste uitdaging voor NOMADe is het verbeteren van de kwaliteit van de preventieve of curatieve oplossingen die worden voorgesteld voor de bevolking in het grensgebied Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen (FWVl) door de bestaande kloof te verkleinen tussen de wetenschappelijke kennis die afkomstig is van wetenschappelijke laboratoria en universiteiten en de actoren op het terrein die betrokken zijn bij de NMSA.

Het gaat erom te zorgen voor de overdracht tussen kennis en goede theoretische klinische praktijken die voortvloeien uit evidence based-practice (EBP) en evidence-based medicine (EBM) naar de actoren op het terrein met het oog op een gezondheidswinst voor de bevolking.De voorgestelde oplossing om deze kloof te dichten, bestaat uit het ontwikkelen van een ecosysteem -een reeks entiteiten die in een bepaalde omgeving samenwerken -dat gespecialiseerd is in NMSA’s en dat opgebouwd is rond vier clusters: e-learning, R&D, expertise en validering.

Het e-learningcentrum zal bestaan uit een online leerplatform waardoor het mogelijk wordt om: (1) de verschillende actoren op het terrein beter op te leiden en (2) de interacties en de communicatie tussen de actoren op het terrein en de bevolking (patiënten) te vergemakkelijken. De R&D-cluster zal genormaliseerde “intelligente devices” ontwikkelen om de bevolking te evalueren, monitoren of revalideren.

Met de biopsychosociale expertisecluster wordt het mogelijk om een totaalaanpak van het gezondheidsprobleem van de bevolking te garanderen en klinische proeven opte zetten waarbij de bevolking aan de drie zijden wordt betrokken, met inachtneming van de regionale ethische aspecten. De valideringscluster zal zich zowel richten op de inhoud van het leerplatform als op digitale apparaten.

De grensoverschrijdende samenwerking tussen de NOMADe-partners zal een belangrijke toegevoegde waarde hebben voor de benaderingen die momenteel aan de 3 zijden bestaan, omdat zij over een sterke en complementaire monodisciplinaire expertise beschikken maar niet gecoördineerd zijn.

Het ecosysteem heeft als doel deze te bundelen.Het NOMADe-project heeft dan ook de ambitie om de levensomstandigheden van de bevolking van het grensgebied FWVl te verbeteren door de opleiding/onderwijs en de faciliteiten die beschikbaar zijn voor de actorenop het terrein te verbeteren en te bundelen. De in het kader van het project verzamelde resultaten zullen ook worden gebruikt voor sensibiliseringscampagnes ten behoeve van de NMSA-patiënten.

VERWIJDER ALLES VAN NOMADe's WERK

Ergonomie

Sociaal

Pijn

Opleiding

NMSA

Evaluatie

Techniek - O&O

Revalidatie

Kinesitherapie

Neurowetenschappen

Leefgewoontes

Enquête over de risicofactoren die inherent zijn aan NMSAs Geachte heer of mevrouw Wij nodigen u uit om een vragenlijst in te …

Telerevalidatie van MSA’s: wat vinden patiënten en therapeuten ervan? In België en Frankrijk hebben de covid-19 -beperkingsmaatregelen een negatief effect gehad op …

Risicofactoren voor neuromusculoskeletale aandoeningen: naar een sociopsychobiologische definitie In dit artikel wordt een definitie van risicofactoren voor neuromusculoskeletale aandoeningen voorgesteld, gebaseerd op …

NEWSLETTERS

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Financiers

& Co-financiers

contacteer ons

Copy link