Project N° 4.7.360

Leerecosysteem, O&O en grensoverschrijdende expertise gewijd aan neuro-musculoskeletale aandoeningen

mouse

Laatste nieuws

De sociaaleconomische uitdagingen van lage rugpijn

(Neuro)musculoskeletale aandoeningen, en met name lage rugpijn, zijn een reëel beroeps- en volksgezondheidsvraagstuk. Het doel van deze korte video is u in 8 minuten een beeld te geven van de stand van zaken in 2021 op epidemiologisch en sociaal-economisch niveau, om beter te begrijpen wat er op menselijk, sociaal en economisch vlak op het spel staat.

NOMADe – SOFMER congres : een nomade reis tussen onderzoek en kliniek voor neuro musculoskeletale aandoeningen

16 oktober 2021

NOMADeFWVL

Dit congres, getiteld “Een NOMADe reis tussen onderzoek en kliniek van Neuro-Musculoskeletale Aandoeningen”, biedt een reeks presentaties in lijn met de filosofie van het NOMADe project: een multidisciplinaire benadering van Neuro-Musculoskeletale Aandoeningen (NMSD), die niet alleen gebaseerd is op EBM, maar ook patiënt- en veldtherapeutgericht is.

Geen registratie - Masker vereist - Vaccinatiebewijs vereist - Deelnamecertificaat beschikbaar op aanvraag

HET NOMADe-PROJECT

De belangrijkste uitdaging voor NOMADe is het verbeteren van de kwaliteit van de preventieve of curatieve oplossingen die worden voorgesteld voor de bevolking in het grensgebied Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen (FWVl) door de bestaande kloof te verkleinen tussen de wetenschappelijke kennis die afkomstig is van wetenschappelijke laboratoria en universiteiten en de actoren op het terrein die betrokken zijn bij de NMSA.

Het gaat erom te zorgen voor de overdracht tussen kennis en goede theoretische klinische praktijken die voortvloeien uit evidence based-practice (EBP) en evidence-based medicine (EBM) naar de actoren op het terrein met het oog op een gezondheidswinst voor de bevolking.De voorgestelde oplossing om deze kloof te dichten, bestaat uit het ontwikkelen van een ecosysteem -een reeks entiteiten die in een bepaalde omgeving samenwerken -dat gespecialiseerd is in NMSA’s en dat opgebouwd is rond vier clusters: e-learning, R&D, expertise en validering.

Het e-learningcentrum zal bestaan uit een online leerplatform waardoor het mogelijk wordt om: (1) de verschillende actoren op het terrein beter op te leiden en (2) de interacties en de communicatie tussen de actoren op het terrein en de bevolking (patiënten) te vergemakkelijken. De R&D-cluster zal genormaliseerde “intelligente devices” ontwikkelen om de bevolking te evalueren, monitoren of revalideren.

Met de biopsychosociale expertisecluster wordt het mogelijk om een totaalaanpak van het gezondheidsprobleem van de bevolking te garanderen en klinische proeven opte zetten waarbij de bevolking aan de drie zijden wordt betrokken, met inachtneming van de regionale ethische aspecten. De valideringscluster zal zich zowel richten op de inhoud van het leerplatform als op digitale apparaten.

De grensoverschrijdende samenwerking tussen de NOMADe-partners zal een belangrijke toegevoegde waarde hebben voor de benaderingen die momenteel aan de 3 zijden bestaan, omdat zij over een sterke en complementaire monodisciplinaire expertise beschikken maar niet gecoördineerd zijn.

Het ecosysteem heeft als doel deze te bundelen.Het NOMADe-project heeft dan ook de ambitie om de levensomstandigheden van de bevolking van het grensgebied FWVl te verbeteren door de opleiding/onderwijs en de faciliteiten die beschikbaar zijn voor de actorenop het terrein te verbeteren en te bundelen. De in het kader van het project verzamelde resultaten zullen ook worden gebruikt voor sensibiliseringscampagnes ten behoeve van de NMSA-patiënten.

ONTDEK HET NOMADE PROJECT

Ergonomie

Sociaal

Pijn

Opleiding

NMSA

Evaluatie

Techniek - O&O

Revalidatie

Kinesitherapie

Neurowetenschappen

Leefgewoontes

NOMADe IS AANWEZIG

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

Gepubliceerd op 8 november 2021 Een gratis online opleiding volgen over de aanpak van lage rugklachten ? U bent huisarts of kinesitheratpeut …

Gepubliceerd op 19 oktober 2021 NOMADe App & Bewegingssensor: stand van zaken Aan het einde van het vierde semester is de NOMADe …

16 oktober 2021 evenement NOMADe – SOFMER congres Een nomade reis tussen onderzoek en kliniek voor neuro musculoskeletale aandoeningen Het INTERREG FWVL …

NEWSLETTERS

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Financiers

& Co-financiers

contacteer ons

Copy link