16 oktober 2021

NOMADe – SOFMER congres : een nomade reis tussen onderzoek en kliniek voor neuro musculoskeletale aandoeningen

Het INTERREG FWVL NOMADe (NeurOMuskuloskeletAl Disorders – e-learning ecosystem) project heeft als doel het ontwikkelen en coördineren van een ecosysteem van leren, O&O en expertise gespecialiseerd op het gebied van neuromusculoskeletale aandoeningen (NMSA). Het project, dat voor drie jaar wordt gefinancierd (oktober 2019-september 2022), is nu aan zijn derde jaar bezig en heeft al een aantal verwezenlijkingen bereikt; de geïnteresseerde lezer kan voor een gedetailleerd overzicht daarvan terecht op http://nomadeproject.eu.

Dit congres, getiteld “Een NOMADe reis tussen onderzoek en kliniek van Neuro-Musculoskeletale Aandoeningen”, biedt een reeks presentaties in lijn met de filosofie van het NOMADe project: een multidisciplinaire benadering van Neuro-Musculoskeletale Aandoeningen (NMSD), die niet alleen gebaseerd is op EBM, maar ook patiënt- en veldtherapeutgericht is.

Kijk of ik toegang heb tot het evenement!

Planning

Details hieronder

Plaats

Salle Faidherbe, Lille Grand Palais, 1 Bd des Cités Unies, 59777 Lille, France

Waneer

16 oktober 2021 – 9:00-12:30

Raadpleeg het evenement op SOFMER

Planning

8h15 : Aankomst

8:45 – 9:00 : Aankomst

01. Onderwijs voor clinici en patiënten in NMSA

9:00-9:15 Pain neuroscience education: a scoping review in the management of patient with chronic low back pain – Adenis Nicolas & Gosselin Kevin.

9:45-10:00 An interactive e-learning module to promote bio-psycho-social management of low back pain in healthcare professionals: a pilot study – Fourré Antoine, Fierens Auriane, Michielsen Jef, Ris Laurence, Dierick Frédéric, Roussel Nathalie.

9:15-9:30 Workplace health promotion programs to increase physical activity levels of sedentary workers – Briffaud Korélien, Lelard Thierry & Telliez Frédéric.

9:30-9:45 Effect of a pain education program on paravertebral allodynia surface: Beliefs, knowledge, physical and functional repercussions in chronic low back pain patients – Danjoux Loïc, Hanot Quentin, Keunebroek Roxane, Potencier Pierre, Raymekers Olivier & Thévenon André.

10:00-10:15 Discussie

02. De percepties en overtuigingen van patiënten en therapeuten over NMSA

10:15-10:30 From vulnerability to agency: the contingent path of patients with chronic low back pain – Pierre Amélie.

10:30-10:45 Telerehabilitation of musculoskeletal diseases: Who wants it? – Pierre Amélie, Buisseret Fabien, Profeta Loredana & Dierick Frédéric.

10:45-11:00 Discussie

11:00-11:30 Coffie Break

03. Opneming van nieuwe instrumenten (technologieën en mobilisaties) in de diagnose en behandeling van NMSA

11:30-11:45 Towards a new clinical test for assessing Low Back Pain: Design and implementation guided by movement variability and irregularity – Thiry Paul, Nocent Olivier, Buisseret Fabien, Bertucci William, Thévenon André & Simoneau-Buessinger Emilie.

11:45-12:00 Machine Learning can predict and identify non-specific neck pain patients assessed with the DidRen laser test – Hage Renaud, Dierick Frédéric, Buisseret Fabien, Lecointre Julien, Houry Martin.

12:00-12:15 Fine adaptive control of precision grip after median nerve mobilization – Dierick Frédéric, Brismée Jean-Michel, White Olivier, Bouché Anne-France, Périchon Céline, Filoni Nastasia, Barvaux Vincent & Buisseret Fabien.

12:15-12:30 Discussie

Abstracten

Het NOMADe project

NOMADe werkt in de eerste plaats aan een e-learning platform dat een betere opleiding van de verschillende actoren op het terrein mogelijk zal maken en de interactie en communicatie tussen de actoren op het terrein en de bevolkingsgroepen (patiënten) zal vergemakkelijken.

NOMADe werkt ook aan een O&O-pool (Onderzoek en Ontwikkeling), die gericht is op het ontwerpen van “intelligent devices” voor de evaluatie, monitoring of revalidatie van bevolkingsgroepen.

NOMADe werkt ook aan een centrum van biopsychosociale expertise, dat een globale aanpak van de gezondheidsproblemen van de bevolkingsgroepen zal garanderen en klinische proeven zal opzetten waaraan bevolkingsgroepen van de drie partijen (Franstalig, Franstalig Belgisch en Nederlandstalig) deelnemen, met inachtneming van de regionale ethische aspecten.

Ten slotte werkt NOMADe aan een validatiepool, die evenzeer gericht zal zijn op de inhoud van het leerplatform als op de digitale apparatuur.

Halverwege het tijdschema levert de grensoverschrijdende samenwerking tussen de door NOMADe bijeengebrachte partners al een aanzienlijke meerwaarde op voor de aanpak van alle belanghebbenden, aangezien zij beschikken over sterke, elkaar aanvullende maar ongecoördineerde monodisciplinaire expertise: het doel van dit ecosysteem is hen samen te brengen.

Copy link