9 juli 2021

Een stand van zaken over neuro- musculo-skeletale aandoeningen met de Europese studiedag NOMADe

NOMADe, ecosysteem gewijd aan Neuro-Musclo-Skeletale Aandoeningen (NMSA) nodigt u deze vrijdag, 9 juli 2021 (vanaf 13u30) uit voor zijn studiedag, gratis, zonder inschrijving en op afstand via Teams.

Een perfecte gelegenheid om te ontdekken hoe dit Europese project de uitdaging probeert aan te gaan om de kennis over TNMS en pijn te verbeteren.

Hoofddoelstelling

Een netwerk vormen van de beste preventieve of curatieve oplossingen die worden voorgesteld aan de bevolkingen in het grensoverschrijdende gebied Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen (FWVL). Daartoe werken wetenschappelijke laboratoria en universiteiten in het gebied aan het verkleinen van de kloof die momenteel bestaat tussen de huidige wetenschappelijke kennis en de veldspelers die betrokken zijn bij de patiëntenzorg.

Planning

13h30 – 14h30 : algemene presentatie van het NOMADe-project

14h30 – 16h : thematische rondetafelgesprekken

  • e-Health / 3.0 gezondheid
  • NMSA en Pedagogie
  • Preventie en ergonomie van NMSA

Link naar de TEAMS-vergadering

Het NOMADe project

NOMADe werkt in de eerste plaats aan een e-learning platform dat een betere opleiding van de verschillende actoren op het terrein mogelijk zal maken en de interactie en communicatie tussen de actoren op het terrein en de bevolkingsgroepen (patiënten) zal vergemakkelijken.

NOMADe werkt ook aan een O&O-pool (Onderzoek en Ontwikkeling), die gericht is op het ontwerpen van “intelligent devices” voor de evaluatie, monitoring of revalidatie van bevolkingsgroepen.

NOMADe werkt ook aan een centrum van biopsychosociale expertise, dat een globale aanpak van de gezondheidsproblemen van de bevolkingsgroepen zal garanderen en klinische proeven zal opzetten waaraan bevolkingsgroepen van de drie partijen (Franstalig, Franstalig Belgisch en Nederlandstalig) deelnemen, met inachtneming van de regionale ethische aspecten.

Ten slotte werkt NOMADe aan een validatiepool, die evenzeer gericht zal zijn op de inhoud van het leerplatform als op de digitale apparatuur.

Halverwege het tijdschema levert de grensoverschrijdende samenwerking tussen de door NOMADe bijeengebrachte partners al een aanzienlijke meerwaarde op voor de aanpak van alle belanghebbenden, aangezien zij beschikken over sterke, elkaar aanvullende maar ongecoördineerde monodisciplinaire expertise: het doel van dit ecosysteem is hen samen te brengen.

Copy link