Ergonomie

Sociaal

Opleiding

Techniek - O&O

Neurowetenschappen

Pijn

Évaluatie

Revalidatie - Kinésithérapie

Leefgewoontes

Neurowetenschappen

Zorg voor onderwijsmiddelen die aangepast zijn aan gezondheidswerkers voor een beter begrip van de processen die acute of chronische pijn veroorzaken. Om professionals in staat te stellen zich deze kennis toe te eigenen om deze te integreren in het zorgpad voor patiënten met NMSA. Bied patiënten de sleutels tot een beter begrip en beheer van hun pijn.

Pijn zit in je hoofd

Pijn zit in je hoofd ! “Pijn zit in je hoofd” is een van de zinnen die we allemaal als kind over …

Copy link