Gepubliceerd op 10 maart 2021

Speciaal nummer van Sensors

Diagram on sensors

Veel sensoren zijn tegenwoordig verkrijgbaar voor een prijs ver onder de 100 €. Wilt u weten wat deze technologieën mogelijk maken bij de studie van de menselijke fysiologie? Dit is een speciale uitgave van Sensors, gewijd aan dit onderwerp en gecoproduceerd door Frédéric Dierick, Stéphanie Eggermont en Fabien Buisseret. Bijdragen van het NOMADe team zijn inbegrepen!