Gepubliceerd op 31 mei 2021

Telerevalidatie van MSA’s

wat vinden patiënten en therapeuten ervan?

In België en Frankrijk hebben de covid-19 -beperkingsmaatregelen een negatief effect gehad op het gezondheidszorgstelsel.

Veel fysiotherapeuten werden gedwongen hun activiteiten te staken of het aantal patiënten te beperken. Anderen gingen overhaast over op telerevalidatie (TR) om de behandeling van hun patiënten niet in de steek te laten. TR op het gebied van de fysiotherapie roept echter veel vragen op.

Het is inderdaad een beroep waarbij, althans in een algemeen aanvaard denkbeeld, het contact met de patiënt omnipresent is. Hoe hebben patiënten of therapeuten die met MSA’s werden geconfronteerd en die voor TR kozen, dit ervaren? Meer in het algemeen, hoe staan patiënten en therapeuten tegenover deze praktijk? Deze poster geeft een samenvatting van de resultaten van een enquête over dit onderwerp die door het NOMADe-projectteam is gehouden.