Gepubliceerd op 18 januari 2023

Bijdrage van de ergonomie aan diversificatieactiviteiten in de landbouw

voor MSD-preventie en prestatieverbetering

Steeds meer landbouwers ontwikkelen diversificatieprojecten (productie van yoghurt, kaas, rechtstreekse verkoop, enz. In dit verband richten zij verwerkingsateliers, opslagruimten en allerlei loketten in.

Om deze nieuwe activiteit te optimaliseren, besteden zij bijzondere aandacht aan de inrichting van de nieuwe ruimten op het gebied van arbeidsomstandigheden, hygiëne, geschiktheid van apparatuur, enz.

Ergonomie is slechts een secundaire overweging. Het zou echter een belangrijke rol moeten spelen wanneer nieuwe werkstations worden gecreëerd.

Een samenwerking tussen Preventagri en het NOMADe-team is momenteel aan de gang om met behulp van gevalideerde ergonomische evaluatieroosters de biopsychosociale risicofactoren voor MSD te evalueren bij landbouwers in de FWVl-regio die diversifiëren naar zuivelproducten.