Gepubliceerd op 4 mei 2022

Een interactieve e-learning module

om bio-psycho-sociaal beheer van lage rugpijn bij gezondheidswerkers te bevorderen: een pilootstudie

Introductie

Ondanks talrijke richtlijnen die een bio-psycho-sociale benadering promoten bij de behandeling van patiënten met lage rugpijn (LRP), behandelen veel gezondheidswerkers nog steeds LRP patiënten voornamelijk vanuit een biomedisch oogpunt. Het doel van deze pilotstudie was om de haalbaarheid te evalueren van de implementatie van een interactieve e-learning module over de behandeling van LRP bij gezondheidswerkers.

Methoden

22 gezondheidswerkers voltooiden de e-learning module en vulden een haalbaarheids vragenlijst in. Er werden zowel Likert-schalen als kwalitatieve open vragen gebruikt. Vóór en na het invullen van de module vulden de deelnemers de Back-PAQ vragenlijst in om het potentiële effect van de module op hun attitudes en overtuigingen over LRP te evalueren.

Resultaten

De module was gestructureerd en gemakkelijk in te vullen (91%) en voldeed aan de verwachtingen van de deelnemers (86%). Sommige deelnemers (77%) noemden specifieke onderwerpen die meer in detail zouden kunnen worden besproken in de module. De kennis, overtuigingen en attitudes van gezondheidswerkers over LRP significant verbeterd (P < .001) na het voltooien van de module met een grote effect size (ds = -1,63).

Conclusie en vooruitzichten

  • De implementatie van deze e-learning module is haalbaar.

  • Deze module is effectief gebleken in het veranderen van kennis en overtuigingen van de gezondheidswerkers.

  • Deze resultaten dienden als leidraad voor de interventie die momenteel wordt onderzocht in een grotere RCT.