Gepubliceerd op 31 mei 2021

Enquête over de risicofactoren die inherent zijn aan NMSAs

Geachte heer of mevrouw

Wij nodigen u uit om een vragenlijst in te vullen in het kader van het onderzoeksproject gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Dit onderzoeksproject, NOMADe,  heeft tot doel een grensoverschrijdend leerecosysteem te creëren voor studies over neuromusculoskeletale aandoeningen tussen Wallonië, Vlaanderen en Frankrijk.

Het belang van deze vragenlijst is dat wij op deze manier de ervaringen van personen die last hebben van neuromusculoskeletale aandoeningen in kaart kunnen brengen. . Als persoon die last heeft van neuromusculoskeletale aandoeningen beschikt u immers over een ervaring en een deskundigheid op dit gebied die voor ons bijzonder nuttig zullen zijn (en zeer aanvullend is aan de ervaringen van artsen, kinesitherapeuten en andere gezondheidsmedewerkers).  

De verzamelde antwoorden zullen strikt vertrouwelijk en anoniem zijn. Zij zullen niet aan derden worden doorgegeven en zullen alleen door het NOMADe-projectteam voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden worden gebruikt.

Om de vragenlijst in te vullen kunt u hulp vragen aan de zorgprofessional die u bijstaat, maar zorg ervoor dat de antwoorden uitsluitend van u komen. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 25 minuten in beslag. U kunt het vinden door op deze link te klikken:

Wij danken u bij voorbaat voor uw tijd en aandacht voor deze studie.