Gepubliceerd op 19 augustus 2022

Lage-ruggerelateerde pijn in het been: is de zenuw schuldig?

Hoe onderscheid je het onderliggende pijnmechanisme

"Dokter, mijn been doet pijn. De pijn straalt uit van mijn rug naar mijn been”. “Dat kan, dat betekent dat je waarschijnlijk ischias hebt”.

Uitstralende pijn in het been is niet altijd eenvoudig te interpreteren! Dit artikel bevat heel wat relevante informatie over uitstralende pijn in het been. 

Deze uitstralende pijn is niet altijd het gevolg van een letsel of ziekte van het zenuwstelsel (wat het geval is bij neuropathische pijn),  het kan ook nociceptieve (gerefereerde) pijn zijn. Helaas worden er in de literatuur verschillende termen door elkaar gebruikt en krijgen patiënten met uitstralende pijn naar de benen vaak verschillende diagnoses (b.v. “ischias”, “radiculaire pijn”, “pseudo-radiculaire pijn”). Deze terminologie is verwarrend voor patiënt en zorgverlener. Het is van essentieel belang dat clinici de onderliggende mechanismen van pijn begrijpen en herkennen.

Dit artikel beschrijft de pijnmechanismen volgens de International Association fort he Study of Pain. Aan de hand van klinische scenario’s wordt de vertaalslag naar de klinische praktijk gemaakt. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van twee patiënten met dezelfde symptomen qua pijnlocatie (d.w.z. pijn in de benen gerelateerd aan lage rugpijn) maar met verschillende onderliggende pijnmechanismen (d.w.z. nociceptieve versus neuropathische pijn).