Gepubliceerd op 16 april 2022

Naar een nieuwe klinische test voor de beoordeling van lage rugpijn

photo of a stool

Lage rugpijn vermindert de levenskwaliteit en is wereldwijd ook de belangrijkste oorzaak van jaren invaliditeit. Veranderingen in motorische patronen worden verwacht bij patiënten met lage rugpijn in vergelijking met gezonde personen.

Dergelijke dynamische veranderingen kunnen worden beoordeeld door niet-lineaire analyse van kinematische tijdreeksen die zijn opgenomen van de beweging van een patiënt. Aangezien Sample Entropy (SampEn) naar voren is gekomen als een relevante index die de complexiteit van een gegeven tijdreeks meet, stellen wij de ontwikkeling voor van een klinische test gebaseerd op SampEn van een tijdreeks opgenomen door een draagbare inertiële sensor voor rompflexiebewegingen.

Drieëntwintig gezonde deelnemers werd gevraagd, in willekeurige volgorde, 50 herhalingen van deze beweging uit te voeren door een krukje aan te raken en nog eens 50 herhalingen door een doos op de grond aan te raken. De hoekamplitude van de beweging en de monsterentropie van de drie componenten van hoeksnelheid en versnelling werden berekend. 

Wij hebben aangetoond dat de repetitieve “touch the stool” test inderdaad de basis zou kunnen vormen van een klinische test voor de evaluatie van patiënten met lage rugpijn, met een optimale duur van 70 s, aanvaardbaar in de dagelijkse klinische praktijk.