Gepubliceerd op 21 mei 2021

Risicofactoren voor neuromusculoskeletale aandoeningen

Naar een sociopsychobiologische definitie

In dit artikel wordt een definitie van risicofactoren voor neuromusculoskeletale aandoeningen voorgesteld, gebaseerd op een sociaal-psychologische benadering.

Het belang van deze benadering is drieledig: de mechanismen opsporen die bijdragen tot het ontstaan van deze stoornissen, het verband tussen deze stoornissen aan het licht brengen en de gevolgen ervan voor de levensomstandigheden van de mensen begrijpen.