Gepubliceerd op 21 mei 2021

Risicofactoren voor neuromusculoskeletale aandoeningen

Naar een sociopsychobiologische definitie

In dit artikel wordt een definitie van risicofactoren voor neuromusculoskeletale aandoeningen voorgesteld, gebaseerd op een sociaal-psychologische benadering.

Het belang van deze benadering is drieledig: de mechanismen opsporen die bijdragen tot het ontstaan van deze stoornissen, het verband tussen deze stoornissen aan het licht brengen en de gevolgen ervan voor de levensomstandigheden van de mensen begrijpen.

Copy link
Powered by Social Snap