Risicofactoren voor neuromusculoskeletale aandoeningen: naar een sociopsychobiologische definitie

In dit artikel wordt een definitie van risicofactoren voor neuromusculoskeletale aandoeningen voorgesteld, gebaseerd op een sociaal-psychologische benadering.

Het belang van deze benadering is drieledig: de mechanismen opsporen die bijdragen tot het ontstaan van deze stoornissen, het verband tussen deze stoornissen aan het licht brengen en de gevolgen ervan voor de levensomstandigheden van de mensen begrijpen.

Copy link