Gepubliceerd op 19 september 2022

Wat is het risico van werkgerelateerde gewone lage rugpijn bij fysiotherapeuten ?

Session of a masseur-physiotherapist

Fysiotherapeuten krijgen overal ter wereld te maken met lage rugpijn. Het onderwerp blijft slecht gedocumenteerd, vooral in Frankrijk. Om na te gaan of er verschillen zijn in het risico van gewone lage rugpijn in verband met beroepsactiviteit naar gelang van de wijze waarop fysiotherapeuten praktiseren, werd een zelfvragenlijst voor fysiotherapeuten online gezet. De prevalentie, het aantal dagen lage rugpijn en de blootstelling aan risicofactoren werden vergeleken tussen de verschillende praktijkmodaliteiten.

Onder de 604 opgenomen fysiotherapeuten bedroeg de prevalentie van werkgerelateerde gewone lage rugpijn 40,4% in de voorafgaande 12 maanden. De prevalentie was significant hoger in de geriatrie/gerontologie (p = 0,033), lager in de sport/APA (p = 0,010). Er werden ook verschillen in blootstelling aan risicofactoren gevonden.

De conclusie is dat het risico van lage rugpijn bij fysiotherapeuten afhankelijk lijkt te zijn van de modaliteiten van hun praktijk. Alle dimensies van het risico moeten in aanmerking worden genomen. Deze studie zou als basis kunnen dienen voor meer gerichte werkzaamheden met betrekking tot praktijkpatronen en specialismen.