Contingentie, kwetsbaarheid en agentiviteit: traject van patiënten met chronische lage rugpijn

Gepubliceerd op 5 oktober 2022 Contingentie, kwetsbaarheid en agentiviteit Traject van patiënten met chronische lage rugpijn The multidisciplinary approach treating neuro-musculoskeletal disorders (NMSD). NMSD is fundamental in refining the understanding of the issue and improving the quality of monitoring. Understanding of chronic disease and intervention with patients is enhanced by the openness of practitioners to…

De sociaaleconomische uitdagingen van lage rugpijn

Gepubliceerd op 28 september 2021 De sociaaleconomische uitdagingen van lage rugpijn (Neuro)musculoskeletale aandoeningen, en met name lage rugpijn, zijn een reëel beroeps- en volksgezondheidsvraagstuk. Het doel van deze korte video is u in 8 minuten een beeld te geven van de stand van zaken in 2021 op epidemiologisch en sociaal-economisch niveau, om beter te begrijpen…

Enquête over de risicofactoren die inherent zijn aan NMSAs

Gepubliceerd op 31 mei 2021 Enquête over de risicofactoren die inherent zijn aan NMSAs Geachte heer of mevrouw Wij nodigen u uit om een vragenlijst in te vullen in het kader van het onderzoeksproject gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Dit onderzoeksproject, NOMADe,  heeft tot doel een grensoverschrijdend leerecosysteem te creëren voor studies…

Risicofactoren voor neuromusculoskeletale aandoeningen: naar een sociopsychobiologische definitie

Gepubliceerd op 21 mei 2021 Risicofactoren voor neuromusculoskeletale aandoeningen Naar een sociopsychobiologische definitie In dit artikel wordt een definitie van risicofactoren voor neuromusculoskeletale aandoeningen voorgesteld, gebaseerd op een sociaal-psychologische benadering. Het belang van deze benadering is drieledig: de mechanismen opsporen die bijdragen tot het ontstaan van deze stoornissen, het verband tussen deze stoornissen aan het…