Enquête over de risicofactoren die inherent zijn aan NMSAs

Enquête over de risicofactoren die inherent zijn aan NMSAs Geachte heer of mevrouw Wij nodigen u uit om een vragenlijst in te vullen in het kader van het onderzoeksproject gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Dit onderzoeksproject, NOMADe,  heeft tot doel een grensoverschrijdend leerecosysteem te creëren voor studies over neuromusculoskeletale aandoeningen tussen Wallonië,…

Risicofactoren voor neuromusculoskeletale aandoeningen: naar een sociopsychobiologische definitie

Risicofactoren voor neuromusculoskeletale aandoeningen: naar een sociopsychobiologische definitie In dit artikel wordt een definitie van risicofactoren voor neuromusculoskeletale aandoeningen voorgesteld, gebaseerd op een sociaal-psychologische benadering. Het belang van deze benadering is drieledig: de mechanismen opsporen die bijdragen tot het ontstaan van deze stoornissen, het verband tussen deze stoornissen aan het licht brengen en de gevolgen…