Ergonomie

Sociaal

Opleiding

Techniek - O&O

Neurowetenschappen

Pijn

Évaluatie

Revalidatie - Kinésithérapie

Leefgewoontes

Sociaal

De sociale component van het project heeft tot doel de identificatie van de belangrijkste biopsychosociale risicofactoren met betrekking tot NMSA te versterken en het begrip van de ervaringen van patiënten en hun families te verfijnen. De uitdaging is om de trainingen en bewustmakingssessies die online op het platform worden geplaatst aan te passen aan de behoeften, verwachtingen en moeilijkheden van patiënten in de context van hun behandelingssituatie.