Project N° 4.7.360

Leerecosysteem, O&O en grensoverschrijdende expertise gewijd aan neuro-musculoskeletale aandoeningen

mouse

Laatste nieuws

Het belang van batterij levensduur in het IoT

In dit artikel gaan we in op de strategieën en technologieën die de levensduur van de batterij van IoT-apparaten of embedded systemen (met inbegrip van sensoren voor medisch gebruik) verlengen.

HET NOMADe-PROJECT

De belangrijkste uitdaging voor NOMADe is het verbeteren van de kwaliteit van de preventieve of curatieve oplossingen die worden voorgesteld voor de bevolking in het grensgebied Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen (FWVl) door de bestaande kloof te verkleinen tussen de wetenschappelijke kennis die afkomstig is van wetenschappelijke laboratoria en universiteiten en de actoren op het terrein die betrokken zijn bij de NMSA.

Het gaat erom te zorgen voor de overdracht tussen kennis en goede theoretische klinische praktijken die voortvloeien uit evidence based-practice (EBP) en evidence-based medicine (EBM) naar de actoren op het terrein met het oog op een gezondheidswinst voor de bevolking.De voorgestelde oplossing om deze kloof te dichten, bestaat uit het ontwikkelen van een ecosysteem -een reeks entiteiten die in een bepaalde omgeving samenwerken -dat gespecialiseerd is in NMSA’s en dat opgebouwd is rond vier clusters: e-learning, R&D, expertise en validering.

Het e-learningcentrum zal bestaan uit een online leerplatform waardoor het mogelijk wordt om: (1) de verschillende actoren op het terrein beter op te leiden en (2) de interacties en de communicatie tussen de actoren op het terrein en de bevolking (patiënten) te vergemakkelijken. De R&D-cluster zal genormaliseerde “intelligente devices” ontwikkelen om de bevolking te evalueren, monitoren of revalideren.

Met de biopsychosociale expertisecluster wordt het mogelijk om een totaalaanpak van het gezondheidsprobleem van de bevolking te garanderen en klinische proeven opte zetten waarbij de bevolking aan de drie zijden wordt betrokken, met inachtneming van de regionale ethische aspecten. De valideringscluster zal zich zowel richten op de inhoud van het leerplatform als op digitale apparaten.

De grensoverschrijdende samenwerking tussen de NOMADe-partners zal een belangrijke toegevoegde waarde hebben voor de benaderingen die momenteel aan de 3 zijden bestaan, omdat zij over een sterke en complementaire monodisciplinaire expertise beschikken maar niet gecoördineerd zijn.

Het ecosysteem heeft als doel deze te bundelen.Het NOMADe-project heeft dan ook de ambitie om de levensomstandigheden van de bevolking van het grensgebied FWVl te verbeteren door de opleiding/onderwijs en de faciliteiten die beschikbaar zijn voor de actorenop het terrein te verbeteren en te bundelen. De in het kader van het project verzamelde resultaten zullen ook worden gebruikt voor sensibiliseringscampagnes ten behoeve van de NMSA-patiënten.

VERWIJDER ALLES VAN NOMADe's WERK

Ergonomie

Sociaal

Pijn

Opleiding

NMSA

Evaluatie

Techniek - O&O

Revalidatie

Kinesitherapie

Neurowetenschappen

Leefgewoontes

Het belang van batterij levensduur in het IoT In dit artikel gaan we in op de strategieën en technologieën die de levensduur …

Contactloze multisensoroplossing voor de e-behandeling van spier- en skeletaandoeningen De behandeling van neuromusculoskeletale aandoeningen omvat fysieke oefeningen die regelmatig en correct moeten …

Opname in uitvoering

Opname in uitvoering ! Op 9 november hebben MOT-studenten van de Universiteit van Lille een videocapsule gefilmd voor therapeuten die zich bezighouden …

NEWSLETTERS

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Financiers

& Co-financiers

contacteer ons

Copy link