Project N° 4.7.360

Leerecosysteem, O&O en grensoverschrijdende expertise gewijd aan neuro-musculoskeletale aandoeningen

mouse

Laatste nieuws

Opname in uitvoering !

Op 9 november hebben MOT-studenten van de Universiteit van Lille een videocapsule gefilmd voor therapeuten die zich bezighouden met het lichamelijk onderzoek van mensen met lage rugpijn. Tot ziens om het resultaat te ontdekken!

HET NOMADe-PROJECT

De belangrijkste uitdaging voor NOMADe is het verbeteren van de kwaliteit van de preventieve of curatieve oplossingen die worden voorgesteld voor de bevolking in het grensgebied Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen (FWVl) door de bestaande kloof te verkleinen tussen de wetenschappelijke kennis die afkomstig is van wetenschappelijke laboratoria en universiteiten en de actoren op het terrein die betrokken zijn bij de NMSA.

Het gaat erom te zorgen voor de overdracht tussen kennis en goede theoretische klinische praktijken die voortvloeien uit evidence based-practice (EBP) en evidence-based medicine (EBM) naar de actoren op het terrein met het oog op een gezondheidswinst voor de bevolking.De voorgestelde oplossing om deze kloof te dichten, bestaat uit het ontwikkelen van een ecosysteem -een reeks entiteiten die in een bepaalde omgeving samenwerken -dat gespecialiseerd is in NMSA’s en dat opgebouwd is rond vier clusters: e-learning, R&D, expertise en validering.

Het e-learningcentrum zal bestaan uit een online leerplatform waardoor het mogelijk wordt om: (1) de verschillende actoren op het terrein beter op te leiden en (2) de interacties en de communicatie tussen de actoren op het terrein en de bevolking (patiënten) te vergemakkelijken. De R&D-cluster zal genormaliseerde “intelligente devices” ontwikkelen om de bevolking te evalueren, monitoren of revalideren.

Met de biopsychosociale expertisecluster wordt het mogelijk om een totaalaanpak van het gezondheidsprobleem van de bevolking te garanderen en klinische proeven opte zetten waarbij de bevolking aan de drie zijden wordt betrokken, met inachtneming van de regionale ethische aspecten. De valideringscluster zal zich zowel richten op de inhoud van het leerplatform als op digitale apparaten.

De grensoverschrijdende samenwerking tussen de NOMADe-partners zal een belangrijke toegevoegde waarde hebben voor de benaderingen die momenteel aan de 3 zijden bestaan, omdat zij over een sterke en complementaire monodisciplinaire expertise beschikken maar niet gecoördineerd zijn.

Het ecosysteem heeft als doel deze te bundelen.Het NOMADe-project heeft dan ook de ambitie om de levensomstandigheden van de bevolking van het grensgebied FWVl te verbeteren door de opleiding/onderwijs en de faciliteiten die beschikbaar zijn voor de actorenop het terrein te verbeteren en te bundelen. De in het kader van het project verzamelde resultaten zullen ook worden gebruikt voor sensibiliseringscampagnes ten behoeve van de NMSA-patiënten.

VERWIJDER ALLES VAN NOMADe's WERK

Ergonomie

Sociaal

Pijn

Opleiding

NMSA

Evaluatie

Techniek - O&O

Revalidatie

Kinesitherapie

Neurowetenschappen

Leefgewoontes

HET NOMADe-PROJECT

De belangrijkste uitdaging voor NOMADe is het verbeteren van de kwaliteit van de preventieve of curatieve oplossingen die worden voorgesteld voor de bevolking in het grensgebied Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen (FWVl) door de bestaande kloof te verkleinen tussen de wetenschappelijke kennis die afkomstig is van wetenschappelijke laboratoria en universiteiten en de actoren op het terrein die betrokken zijn bij de NMSA. Het gaat erom te zorgen voor de overdracht tussen kennis en goede theoretische klinische praktijken die voortvloeien uit evidence based-practice (EBP) en evidence-based medicine (EBM) naar de actoren op het terrein met het oog op een gezondheidswinst voor de bevolking.De voorgestelde oplossing om deze kloof te dichten, bestaat uit het ontwikkelen van een ecosysteem -een reeks entiteiten die in een bepaalde omgeving samenwerken -dat gespecialiseerd is in NMSA’s en dat opgebouwd is rond vier clusters: e-learning, R&D, expertise en validering. Het e-learningcentrum zal bestaan uit een online leerplatform waardoor het mogelijk wordt om: (1) de verschillende actoren op het terrein beter op te leiden en (2) de interacties en de communicatie tussen de actoren op het terrein en de bevolking (patiënten) te vergemakkelijken. De R&D-cluster zal genormaliseerde “intelligente devices” ontwikkelen om de bevolking te evalueren, monitoren of revalideren.

Met de biopsychosociale expertisecluster wordt het mogelijk om een totaalaanpak van het gezondheidsprobleem van de bevolking te garanderen en klinische proeven opte zetten waarbij de bevolking aan de drie zijden wordt betrokken, met inachtneming van de regionale ethische aspecten. De valideringscluster zal zich zowel richten op de inhoud van het leerplatform als op digitale apparaten.De grensoverschrijdende samenwerking tussen de NOMADe-partners zal een belangrijke toegevoegde waarde hebben voor de benaderingen die momenteel aan de 3 zijden bestaan, omdat zij over een sterke en complementaire monodisciplinaire expertise beschikken maar niet gecoördineerd zijn. Het ecosysteem heeft als doel deze te bundelen.Het NOMADe-project heeft dan ook de ambitie om de levensomstandigheden van de bevolking van het grensgebied FWVl te verbeteren door de opleiding/onderwijs en de faciliteiten die beschikbaar zijn voor de actorenop het terrein te verbeteren en te bundelen. De in het kader van het project verzamelde resultaten zullen ook worden gebruikt voor sensibiliseringscampagnes ten behoeve van de NMSA-patiënten.

Medische vakkennis

Het is de bedoeling om een lowcostmeetplatform te creëren dat veldtherapeuten in staat stelt om de evaluatie, de behandeling en de opvolging van de patiënt te verbeteren. Het gaat erom doelgroepen de mogelijkheid te bieden gevalideerde EBM-resultaten over te brengen naar hun beroepspraktijk, waar momenteel vaak gebruik gemaakt wordt van kwantitatieve metingen van menselijke bewegingen.

TECHNIEK

VALIDATIE

Een low-cost inertiële sensor kan extra informatie geven die relevant is voor een klinische cervicale mobiliteitstest. De resultaten zijn gunstig in vergelijking met de gold-standard apparatuur ! Meer informatie in onze artikel.

(A) DidRen Laser Test installation device. (B) Schematic view from above. The passage from one target to another induces an axial rotation of the head of 30° either to the left or to the right sides of the bodyline. (C) The Helmet worn by the participant with the Laser on the top. The DYSKIMOT sensor can be seen (red circle) at the front of the helmet.

Opname in uitvoering ! Op 9 november hebben MOT-studenten van de Universiteit van Lille een videocapsule gefilmd voor therapeuten die zich bezighouden …

En sensor voor de kinesitherapeut “In het kader van het NOMADe project hebben wij een draadloze bewegingssensor ontwikkeld die gebruikt kan worden …

Sinds het begin van het lockdown is de uitoefening van het beroep van kinesitherapeut sterk beïnvloed. Hoe zit het met alternatieven zoals online consulten bij de behandeling van neuromusculoskeletale aandoeningen? Het NOMADe project-team geeft u een advies, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, over dit onderwerp. Veel plezier bij het lezen !

NEWSLETTERS

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Financeurs

& co-financeurs

contacteer ons

Copy link
Powered by Social Snap